Start Hjälp Åter
Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2021-08-19
Dagordning
  Hjälpmedelsnämnden Dalarna_2021-08-19_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Beslut om deltagande på distans
2 Information
Anmälningsärenden
3 Delegeringsbeslut
4 Anmälningsärenden
Hjälpmedelsnämndens beslutsärenden
5 Delårsrapport 2021 för Hjälpmedelsnämnden Dalarna
6 Sammanträdesplan för Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2022
Regionatyrelsens beslutsärenden
7 Ansökan om utvecklingsmedel för projektkostnad Ignite Public