Start Hjälp Åter
Regionstyrelsen 2021-06-21
Dagordning
  Regionstyrelsen_2021-06-21_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Deltagande på distans
2 Information
Anmälningsärenden
3 Delegeringsbeslut
4 Anmälningsärenden
Regionstyrelsens Beslutsärenden
5 Måldialog för Regionstyrelsen
6 Nytt måltidssystem för patientmåltider
7 Förstärkt ambulanssjukvård Hedemora och Djurås
Valärenden
8 Avsägelse samt nominering av representant till Strukturfondpartnerskapet Norra Mellansverige
9 Val av ersättare i funktionshinderrådet i Dalarnas län