Start Hjälp Åter
Regional Utvecklingsnämnd 2021-06-02
Dagordning
  Regional Utvecklingsnämnd_2021-06-02_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Informationsärenden
1 Information
2 Övriga anmälningsärenden
Anmälningsärende
3 Anmälan av delegeringsbeslut
Regionala utvecklingsnämndens beslutsärenden
4 Beslut om årshjul för genomförande och uppföljning av Dalastrategin 2030 samt genomlysning av regionala delstrategier
5 Beslut om avtal med Visit Dalarna gällande överföring av verksamhet
Beslut om projekt finansierade med anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder
6 Beslut om projekt HIT - Hållbar innovativ omställning och tillväxt
7 Beslut om projekt Export Arena Dalarna