Start Hjälp Åter
Tandvårdsnämnden 2021-06-01
Dagordning
  Tandvårdsnämnden_2021-06-01_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Delegeringsbeslut
Tandvårdsnämndens beslutsärenden
3 Steg 1 Falun
4 Sammanträdesplan Tandvårdsnämnden 2022
5 Utredning om mobil klinik i tandvården
6 Kompetensförsörjnings- och kommunikationsplan 2021-2024