Start Hjälp Åter
Patientnämnd 2021-05-26
Dagordning
  Patientnämnd_2021-05-26_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Beslut om deltagande på distans
2 Information
Anmälningsärenden
3 Anmälningsärenden
4 Delegeringsbeslut
Patientnämndens beslutsärenden
5 Analysrapport Division Medicin
6 Ekonomisk redovisning. Tertialrapport april 2021