Start Hjälp Åter
Kultur- och bildningsnämnden 2021-05-25
Dagordning
  Kultur- och bildningsnämnden_2021-05-25_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Målarbete
2 Dialog
3 Information
Anmälningsärenden
4 Anmälningsärenden
5 Delegeringsbeslut
Kultur- och bildningdnämndens beslutsärenden
6 Miljöplan 2021
7 Remissvar Skolbiblioteksutredningen, SOU 2021:3
8 Särskild utlysning för fria kulturskapare 2021
9 Folkhögskolornas årsredovisning till Folkbildningsrådet 2020
10 Revidering av riktlinjer för ideella, idéburna och funktionshindersföreningar
11 Bidrag till nämndemannaföreningar 2021