Start Hjälp Åter
Regionstyrelsens personalutskott 2021-05-19
Dagordning
  Regionstyrelsens personalutskott_2021-05-19_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Beslut om deltagande på distans
2 Information
Personalutskottets beslutsärenden
3 Fastställande av rekryteringsprocess vid chefstillsättning
Regionstyrelsens beslutsärenden
4 Sammanträdesplan 2022 för personalutskottet
Regionfullmäktiges beslutsärenden
5 Svar på motion från Benny Rosengren (SD) - Inför fem extra semesterdagar för Covidpersonal inom Region Dalarna