Start Hjälp Åter
Regionstyrelsens personalutskott 2021-05-06
Dagordning
  Regionstyrelsens personalutskott_2021-05-06_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Beslut om deltagande på distans
Regionstyrelsens beslutsärenden
2 Anställning av regiondirektör och biträdande regiondirektörer