Start Hjälp Åter
Regionstyrelsen 2021-05-06
Dagordning
  Regionstyrelsen_2021-05-06_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Beslut om deltagande på distans
Regionstyrelsens Beslutsärenden
2 Avsiktsförklaring med Inera AB gällande Plattform för invånarens automatiserade symtombedömning och hänvisning
3 Anställning av regiondirektör och biträdande regiondirektörer