Start Hjälp Åter
Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2021-05-06
Dagordning
  Hjälpmedelsnämnden Dalarna_2021-05-06_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Beslut om deltagande på distans
2 Information
Anmälningsärenden
3 Delegeringsbeslut
4 Anmälningsärenden
Hjälpmedelsnämndens beslutsärenden
5 Revidering av riktlinjer för vadoplex
6 Revidering av riktlinjer för portabla ramper