Start Hjälp Åter
Fastighetsnämnden 2021-05-05
Dagordning
  Fastighetsnämnden_2021-05-05_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Beslut om deltagande på distans
2 Information
Anmälningsärenden
3 Anmälningsärenden
4 Delegeringsbeslut
Fastighetsnämndens beslutsärenden
5 Preliminär budget 2022