Start Hjälp Åter
Kollektivtrafiknämnd 2021-04-29
Dagordning
  Kollektivtrafiknämnd_2021-04-29_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Beslut om deltagande på distans
2 Information
Anmälningsärenden
3 Delegeringsbeslut
4 Anmälningsärenden
Kollektivtrafiknämndens beslutsärenden
5 Nytt trafikpaket i Dalabanestråket
6 Periodkort Lågtrafik för pensionärer
Regionfullmäktiges beslutsärenden
7 Sommarlovskort för skolungdomar 7-19 år, 2021 och 2022