Start Hjälp Åter
Tandvårdsnämnden 2021-04-29
Dagordning
  Tandvårdsnämnden_2021-04-29_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Delegeringsbeslut
3 Anmälningsärenden
Tandvårdsnämndens beslutsärenden
4 Handlingsplan för ekonomi i balans 2021