Start Hjälp Åter
Hjälpmedelsnämnden Dalarna Arbetsutskott 2021-04-22
Dagordning
  Hjälpmedelsnämnden Dalarna Arbetsutskott_2021-04-22_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Beslut om deltagande på distans
2 Information
Anmälningsärenden
3 Delegeringsbeslut
4 Anmälningsärenden
Hjälpmedelsnämndens beslutsärenden
5 Revidering av riktlinjer för vadoplex
6 Revidering av riktlinjer för portabla ramper