Start Hjälp Åter
Servicenämnden 2021-04-21
Dagordning
  Servicenämnden_2021-04-21_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Delegeringsbeslut
3 Anmälningsärenden
Servicenämndens beslutsärenden
4 Svar på motion om att öka självförsörjningsgraden av lokalproducerade livsmedel i Dalarna
5 Leasingbilsutredning