Start Hjälp Åter
Kultur- och bildningsnämnden 2021-04-21
Dagordning
  Kultur- och bildningsnämnden_2021-04-21_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Dialog
2 Information
Anmälningsärenden
3 Anmälningsärenden
4 Delegeringsbeslut
Kultur- och bildningdnämndens beslutsärenden
5 Kulturverksamheternas uppdragsöverenskommelser 2021
6 Miljö- och hållbarhetsredovisning 2020
7 Studeranderättslig standard folkhögskolor 2021/2022
8 Utredning om spelkultur i Dalarnas och Gävleborgs län
9 Remissvar Kultur-, idrotts- och fritidspolitiskt program Mora kommun
Beslutsärenden till Regionfullmäktige
10 Uppföljning av biblioteksplanen 2020
11 Etablering av Filmfond Dalarna