Start Hjälp Åter
Kultur- och bildningsnämnden 2021-04-21
Dagordning
  Kultur- och bildningsnämnden_2021-04-21_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Dialog
2 Information
Anmälningsärenden
3 Anmälningsärenden
4 Delegeringsbeslut
Kultur- och bildningdnämndens beslutsärenden
5 Miljö- och hållbarhetsredovisning 2020
6 Studeranderättslig standard folkhögskolor 2021/2022
7 Utredning om spelkultur i Dalarnas och Gävleborgs län
8 Remissvar Kultur-, idrotts- och fritidspolitiskt program Mora kommun
Beslutsärenden till Regionfullmäktige
9 Uppföljning av biblioteksplanen 2020
10 Etablering av Filmfond Dalarna