Start Hjälp Åter
Vårdvalsberedningen 2021-04-15
Dagordning
  Hälsovalsberedningen_2021-04-15_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Regionfullmäktiges beslutsärende
2 Flytt av Tandvårdsstöd Dalarna till Hälsovalsenheten