Start Hjälp Åter
Regionstyrelsens personalutskott 2021-03-31
Dagordning
  Regionstyrelsens personalutskott_2021-03-31_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Beslut om deltagande på distans
2 Information
Personalutskottets beslutsärenden
3 Arbetsmiljöredovisning 2020
Regionstyrelsens beslutsärenden
4 Svar på revisorernas granskning av regionens samverkan med fackliga organisationer
5 Svar på remiss från utbildningsdepartementet: SOU 2020:59 Innovation som drivkraft - från forskning till nytta
Regionfullmäktiges beslutsärenden
6 Lönepolicy för Region Dalarna