Start Hjälp Åter
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-03-31
Dagordning
  Hälso- och sjukvårdsnämnden_2021-03-31_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Närvarorätt för politiska sekreterare
2 Beslut om deltagande på distans
Anmälningsärenden
3 Delegeringsbeslut
4 Anmälningsärenden
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslutsärenden
5 Verksamhetsberättelse 2020 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
6 Svar på remiss från Sveriges kommuner och regioner (SKR). Riktlinje för handläggning i graviditetsvecka 41
7 Svar på remiss från Socialdepartementet. Remiss av förordning om statsbidraget för verksamhet i regionala registercentrum och kvalitetsregisterverksamheten vid regionala cancercentrum
8 Svar på remiss från Sveriges kommuner och regioner (SKR). Remissrunda – Nationellt vårdprogram för sköldkörtelcancer
9 Svar på remiss från Sveriges kommuner och regioner. Remissrunda – Nationellt vårdprogram för hudlymfom