Start Hjälp Åter
Servicenämnden 2021-03-16
Dagordning
  Servicenämnden_2021-03-16_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Delegeringsbeslut
3 Anmälningsärenden
Servicenämndens beslutsärenden
4 Svar på remiss gällande förslag till Region Dalarnas Hållbarhetsprogram