Start Hjälp Åter
Regionstyrelsen 2021-03-08
Dagordning
  Regionstyrelsen_2021-03-08_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Beslut om deltagande på distans
2 Information
Anmälningsärenden
3 Delegeringsbeslut
4 Anmälningsärenden
Regionstyrelsens Beslutsärenden
5 Utvärdering av Region Dalarnas arbete samt samverkan med kommuner i Dalarna under covid-19-pandemin
6 Finansiering av effektivisering och förbättring av vårdkedjan för prostatacancer i Dalarna
7 Svar på skrivelse från Nedre Dalälvens Intresseförening (NEDAB) om myggbekämpning
8 Uppföljning av internkontrollplan 2020 för Regionstyrelsen
9 Svar på revisorernas granskning av servicenämndens samverkan och kostnadsberäkningar för servicetjänster
10 Svar på revisorernas granskning av förutsättningar för ledarskap ställd till Regionstyrelsen
11 Svar på revisionens granskning av läkemedelsförsörjningen i Region Dalarna
12 Svar på revisorernas granskning av regionens styrning av användningen av digital teknik