Start Hjälp Åter
Kostnämnden 2021-02-26
Dagordning
  Kostnämnden_2021-02-26_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Delegeringsbeslut
3 Anmälningsärenden
Servicenämndens beslutsärenden
4 Verksamhetsberättelse 2020 - Nämnden för Kostsamverkan
5 Uppföljning av intern styrning och kontroll 2020 för Regionservice - Kostnämnden