Start Hjälp Åter
Servicenämnden 2021-02-25
Dagordning
  Servicenämnden_2021-02-25_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Delegeringsbeslut
3 Anmälningsärenden
Servicenämndens beslutsärenden
4 Verksamhetsberättelse 2020 - Servicenämnden
5 Uppföljning av intern styrning och kontroll 2020 för Regionservice - Servicenämnden