Start Hjälp Åter
Hjälpmedelsnämnden Dalarna Arbetsutskott 2021-02-25
Dagordning
  Hjälpmedelsnämnden Dalarna Arbetsutskott_2021-02-25_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Beslut om deltagande på distans
2 Information
Anmälningsärenden
3 Delegeringsbeslut
4 Anmälningsärenden
Hjälpmedelsnämndens beslutsärenden
5 Hjälpmedelnämnden Dalarnas bokslut och verksamhetsberättelse 2020
6 Förslag om fortsatt hantering av översyn för hjälpmedelavgifter