Start Hjälp Åter
Tandvårdsnämnden 2021-02-25
Dagordning
  Tandvårdsnämnden_2021-02-25_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Delegeringsbeslut
3 Anmälningsärenden
Tandvårdsnämndens beslutsärenden
4 Bokslut 2020
5 Särredovisning 2020
6 Intern styrning och kontroll 2020 - uppföljning
7 Stipendium - Tandläkare, Tandhygienist och Tandsköterska
8 Hemvändarstipendium