Start Hjälp Åter
Fastighetsnämnden 2021-02-24
Dagordning
  Fastighetsnämnden_2021-02-24_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
2 Beslut om deltagande på distans
Anmälningsärenden
3 Anmälningsärenden
4 Delegeringsbeslut
Fastighetsnämndens beslutsärenden
5 Verksamhetsberättelse 2020
6 Uppföljning av Energiplan 2018-2030 och energiincitament 2020
7 Hållbarhetsprogram i enlighet med Agenda 2030 - remissvar
8 Svar på revisorernas granskning av stora investeringar och avskrivningar