Start Hjälp Åter
Patientnämnd 2021-02-17
Dagordning
  Patientnämnd_2021-02-17_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Beslut om deltagande på distans
2 Information
Anmälningsärenden
3 Anmälningsärenden
4 Delegeringsbeslut
Patientnämndens beslutsärenden
5 Verksamhetsberättelse 2020 - Patientnämnden
6 Rapportering intern styrning och kontroll 2020
7 Remissversion Hållbarhetsprogram 2021-2025