Start Hjälp Åter
Regionstyrelsen 2021-02-08
Dagordning
  Regionstyrelsen_2021-02-08_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Beslut om deltagande på distans
2 Information
Anmälningsärenden
3 Delegeringsbeslut
4 Anmälningsärenden
Regionstyrelsens beslutsärenden
5 Svar på remiss från Socialdepartementet - EU-kommissionens meddelande om en läkemedelsstrategi för Europa
6 Internkontrollplan 2021 för regionstyrelsen
7 Fördelning av investeringsram IT
8 Finansiering av närakuten Ludvika
9 Drift av utbyggnad hus 09 vid Falu lasarett
10 Organisation för särskild sjukvårdsledning
11 Långsiktig lösning för beredskapslager
12 Förlängning av rekommendationer och restriktioner för möten och resor
13 Svar på granskning av regionens implementering av antikorruptionspolicyn ställd till Regionstyrelsen
Regionfullmäktiges Beslutsärenden
14 Komplettering av Regionplan för 2021
15 Region Dalarnas policy för styrning och ledning
16 Reviderade ersättningar inom nationella taxan gällande digital vård
17 Ersättning för vaccinering av Covid-19 för vårdcentraler i egen regi samt privata vårdcentraler inom Region Dalarna
18 Förlängning tillfällig ersättning med anledning av covid-19-pandemin innebärande avsteg från punkt 6.2 Reglemente för sjukresor i Landstinget Dalarna
19 Anskaffning av nya Dosto ER1 till Tåg i Bergslagen
20 Revidering av arvodesreglemente
21 Revidering av kollektivtrafiknämndens reglemente
22 Prisjustering Kollektivtrafik
23 Falu lasarett, utbyggnad hus 09, igångsättningstillstånd
24 Utnämnande av dataskyddsombud
25 Svar på motion från Abbe Ronsten (S): Möjligheter för kommuner att köpa till avgiftsfri kollektivtrafik
26 Svar på motion från Susanne Berger (S): Inrättande av kvinnofridscentrum
27 Svar på motion från Elin Norén (S), Abbe Ronsten (S) och Per-Inge Nyberg (S) - Äldrevaccinationsprogram skulle kunna rädda liv
Valärenden
28 Avsägelse och val av ny ordförande i personalutskottet