Start Hjälp Åter
Kollektivtrafiknämnd 2021-02-04
Dagordning
  Kollektivtrafiknämnd_2021-02-04_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Beslut om deltagande på distans
2 Information
Kollektivtrafiknämndens beslutsärenden
3 Omförhandling av trafikavtal och tecknande av tilläggsavtal med Keolis Sverige AB
4 Omförhandling av trafikavtal och tecknande av tilläggsavtal med SAMBUS AB
5 Timmestrafik Dalabanan Mora - Borlänge fas 1
6 Utredningsuppdrag av Kollektivtrafikförvaltningens linjeorganisation för att effektivisera styrning och ledning
7 Uppdrag till förvaltningen att se över ny produkt, taxor, zoner samt prisstrategi
Regionfullmäktiges beslutsärenden
8 Prisjustering Kollektivtrafik