Start Hjälp Åter
Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2021-01-28
Dagordning
  Hjälpmedelsnämnden Dalarna_2021-01-28_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Beslut om deltagande på distans
2 Information
Anmälningsärenden
3 Delegeringsbeslut
4 Anmälningsärenden
Hjälpmedelsnämndens beslutsärenden
5 Uppföljning av Hjälpmedelsnämndens internkontrollplan 2020
6 Riktlinje angående ansvar och roller vid besiktining av hjälpmedel