Start Hjälp Åter
Regionstyrelsens arbetsutskott 2021-01-25
Dagordning
  Regionstyrelsens arbetsutskott_2021-01-25_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
1 Deltagande på distans
Inledning och protokollsjustering
2 Information
Arbetsutskottets beslutsärenden
3 Remissversion Hållbarhetsplan
Regionstyrelsens beslutsärenden
4 Fördelning av investeringsram IT
5 Finansiering av närakuten Ludvika
6 Drift av utbyggnad hus 09 vid Falu lasarett
7 Organisation för särskild sjukvårdsledning
8 Långsiktig lösning för beredskapslager
9 Förlängning tillfällig ersättning med anledning av covid-19-pandemin innebärande avsteg från punkt 6.2 Reglemente för sjukresor i Landstinget Dalarna
10 Svar på granskning av regionens implementering av antikorruptionspolicyn ställd till Regionstyrelsen
11 Svar på granskning av regionens styrning av användningen av digital teknik
Regionfullmäktiges beslutsärenden
12 Komplettering Regionplan 2021
13 Region Dalarnas policy för styrning och ledning
14 Revidering av ersättningar inom nationella taxan gällande digital vård
15 Ersättning för vaccinering av Covid-19 för vårdcentraler i egen regi samt privata vårdcentraler inom Region Dalarna
16 Anskaffning av nya Dosto ER1 till Tåg i Bergslagen
17 Revidering av kollektivtrafiknämndens reglemente - flytt av funktion trafikförsörjning
18 Falu lasarett, utbyggnad hus 09, igångsättningstillstånd
19 Svar på motion från Abbe Ronsten (S): Möjligheter för kommuner att köpa till avgiftsfri kollektivtrafik
20 Svar på motion från Susanne Berger (S): Inrättande av kvinnofridscentrum
21 Svar på motion från Elin Norén (S), Abbe Ronsten (S) och Per-Inge Nyberg (S) - Äldrevaccinationsprogram skulle kunna rädda liv