Start Hjälp Åter
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-01-14
Dagordning
  Hälso- och sjukvårdsnämnden_2021-01-14_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Närvarorätt för politiska sekreterare
2 Beslut om deltagande på distans
3 Redovisning av inställning till av IVO konstaterade brister samt eventuella åtgärder som Region Dalarna vidtagit eller planerar att vidta