Start Hjälp Åter
Hjälpmedelsnämnden Dalarna Arbetsutskott 2021-01-14
Dagordning
  Hjälpmedelsnämnden Dalarna Arbetsutskott_2021-01-14_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Delegeringsbeslut
3 Anmälningsärenden
Hjälpmedelsnämndens beslutsärenden
4 Riktlinje angående ansvar och roller vid besiktning av hjälpmedel