Start Hjälp Åter
Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2020-12-10
Dagordning
  Hjälpmedelsnämnden Dalarna_2020-12-10_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Delegeringsbeslut
3 Anmälningsärenden
Hjälpmedelsnämndens beslutsärenden
4 Riktlinje Eldriven rullstol
5 Val av ledamot samt ersättare i arbetsutskottet