Start Hjälp Åter
Regionstyrelsens personalutskott 2020-12-09
Dagordning
  Regionstyrelsens personalutskott_2020-12-09_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Beslut om deltagande på distans
2 Information
Anmälningsärenden
3 Anmälningsärenden
Regionstyrelsens beslutsärenden
4 Svar på remiss från Utbildningsdepartementet: Tydliggörande av yrkeskvalifikationsdirektivets minimikrav på antal studietimmar för läkar- och tandläkarexamen.
5 Finansiering av ny hälsofrämjande arbetstidsmodell för vårdförbundets avtalsområde inom 24/7-verksamhet