Start Hjälp Åter
Tandvårdsnämnden 2020-12-07
Dagordning
  Tandvårdsnämnden_2020-12-07_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Delegeringsbeslut
3 Anmälningsärenden
Tandvårdsnämndens beslutsärenden
4 Miljö- och Hållbarhetsplan 2021-2023
5 Delegeringsbestämmelser Tandvårdsförvaltningen 2021-01-01