Start Hjälp Åter
Kultur- och bildningsnämnden 2020-12-01
Dagordning
  Kultur- och bildningsnämnden_2020-12-01_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Dialoger
2 Information
Anmälningsärenden
3 Anmälningsärenden
4 Delegeringsbeslut
Kultur- och bildningdnämndens beslutsärenden
5 Budget 2021
6 Folkrörelseberedningens budget 2021
7 Folkrörelseberedningens fördelning till ideella, idéburna organisationer, funktionshinderföreningar samt politiska ungdomsförbund
8 Förtydligande av Bild och Forms uppdrag
9 Förändring av Mentalvårdsmuseets inriktning
10 Utredning om länskulturinstitutionernas uppdrag och mål
11 Likabehandlingsplan Musikkonservatoriet läsår 2020/2021
12 Fördelning ur Västerbergslagens Hästägarfonds stipendium 2020