Start Hjälp Åter
Regionstyrelsens arbetsutskott 2020-11-30
Dagordning
  Regionstyrelsens arbetsutskott_2020-11-30_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Beslut om deltagande på distans
2 Information
Arbetsutskottets fördelningsärenden
3 Fördelning av motioner
Arbetsutskottets beslutsärenden
4 Kostförsörjningsutredning för Region Dalarna - uppdrag till regiondirektören
Regionstyrelsens beslutsärenden
5 Omfördelning av medel inom finansförvaltningen till hälso- och sjukvårdsnämnden kopplade till statsbidragen
6 Instruktion för Beredning för Dalarnas Utveckling
7 Beslut om ägaranvisning år 2021 för ALMI Företagsutveckling Gävle-Dala AB
8 Utredning om mobil klinik i tandvården
9 Långsiktig plan för utvecklingen av hälso- och sjukvården i Region Dalarna
10 Antagande av Regional skogsstrategi
Regionfullmäktiges beslutsärenden
11 Nybyggnation Barn- och ungdomspsykiatrin, Mora
12 Förslag till värdegrund för Region Dalarna