Start Hjälp Åter
Fastighetsnämnden 2020-11-25
Dagordning
  Fastighetsnämnden_2020-11-25_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Beslut om deltagande på distans
2 Protokolljustering
3 Information
Anmälningsärenden
4 Anmälningsärenden
5 Delegeringsbeslut
Fastighetsnämndens beslutsärenden
6 Delegeringsbestämmelser 2021
7 Fastställande av policy
8 Internkontroll 2020, uppföljning