Start Hjälp Åter
Hjälpmedelsnämnden Dalarna Arbetsutskott 2020-11-19
Dagordning
  Hjälpmedelsnämnden Dalarna Arbetsutskott_2020-11-19_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
1 Riktlinje Eldriven rullstol
Inledning och protokollsjustering
2 Information
Anmälningsärenden
3 Delegeringsbeslut
4 Anmälningsärenden