Start Hjälp Åter
Patientnämnd 2020-11-18
Dagordning
  Patientnämnd_2020-11-18_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Anmälningsärenden
3 Delegeringsbeslut
Patientnämndens beslutsärenden
4 Analysrapport Division Medicin
5 Patientnämndens uppdrag och arbetssätt