Start Hjälp Åter
Kostnämnden 2020-11-12
Dagordning
  Kostnämnden_2020-11-12_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Delegeringsbeslut
3 Anmälningsärenden
Kostnämndens beslutsärenden
4 Ny beställning av matlådor från Mora kommun
5 Reviderad budget 2021 inklusive prissättning