Start Hjälp Åter
Servicenämnden 2020-11-11
Dagordning
  Servicenämnden_2020-11-11_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Delegeringsbeslut
3 Anmälningsärenden
Servicenämndens beslutsärenden
4 Granskning av Servicenämndens samverkan och kostnadsberäkningar för servicetjänster
5 Framtagande av ny Kostpolicy