Start Hjälp Åter
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-11-05
Dagordning
  Hälso- och sjukvårdsnämnden_2020-11-05_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslutsärenden
2 Verksamhetsplan och budget Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021