Start Hjälp Åter
Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2020-11-05
Dagordning
  Hjälpmedelsnämnden Dalarna_2020-11-05_dagordning.pdf
  Tidplan HN 5 nov.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Beslut om deltagande på distans
2 Information
Anmälningsärenden
3 Delegeringsbeslut
4 Anmälningsärenden
Hjälpmedelsnämndens beslutsärenden
5 Riktlinje Hjälpmedel för ansträningsinkontinens för kvinnor - Uretrastöd