Start Hjälp Åter
Regionstyrelsens arbetsutskott 2020-10-28
Dagordning
  Regionstyrelsens arbetsutskott_2020-10-28_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Beslut om distansdeltagande
Regionstyrelsens beslutsärenden
2 Utbetalning av engångsbelopp till Region Dalarnas medarbetare