Start Hjälp Åter
Regionstyrelsen 2020-10-28
Dagordning
  Regionstyrelsen_2020-10-28_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Beslut om deltagande på distans
2 Information
Anmälningsärenden
3 Delegeringsbeslut
4 Anmälningsärenden
Regionstyrelsens Beslutsärenden
5 Verksamhetsplan 2021 Regionstyrelsen
6 Revidering och förlängning av personalpolitiska handlingsprogrammet
7 Övertagande av bankgaranti
Regionfullmäktiges Beslutsärenden
8 Justerad regionplan med budget 2021 och finansplan 2021-2023
9 Revidering föreskrifter och direktiv finansfunktion
10 Ägarbidrag Svensk Luftambulans
11 Finansieringsmodell Regionservice
12 Revidering av regionstyrelsens reglemente
13 Revidering av regionala utvecklingsnämndens reglemente
14 Revidering av kollektivtrafiknämndens reglemente, flytt av funktion trafikförsörjning
15 Revidering av arvodesreglemente
16 Länsövergripande skolskjutsreglemente
17 Borgen Dalatrafik avslutas
18 Ersättningsnivåer Avtal Hälsoval Dalarna 2021
19 Ny tandvårdstaxa för Folktandvården Dalarna 2021
20 Avtal om samverkan i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion från den 1 januari 2021 och tillsvidare
21 Svar på motion från Maja Gilbert Westholm (V): Förhindra gräddfiler i vården!
22 Svar på motion från Maja Gilbert Westholm (V): Inför papperstidningen 1177 Vårdguiden i Dalarna
23 Svar på motion från Maja Gilbert Westholm (V) och Matts Hammarqvist (V): Minska köttkonsumtionen i regionens verksamheter med 25 procent
24 Svar på motion från Maja Gilbert Westholm (V) och David Örnberg: Tydliggör möjligheten till arbetspendling med cykel//buss/tåg i länets kollektivtrafik