Start Hjälp Åter
Hjälpmedelsnämnden Dalarna Arbetsutskott 2020-10-22
Dagordning
  Hjälpmedelsnämnden Dalarna Arbetsutskott_2020-10-22_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Beslut om deltagande på distans
2 Information
Anmälningsärenden
3 Delegeringsbeslut
4 Anmälningsärenden
Hjälpmedelsnämndens beslutsärenden
5 Riktlinje Hjälpmedel för ansträningsinkontinens för kvinnor - Uretrastöd