Start Hjälp Åter
Kultur- och bildningsnämnden 2020-10-20
Dagordning
  Kultur- och bildningsnämnden_2020-10-20_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Anmälningsärenden
3 Delegeringsbeslut
Kultur- och bildningdnämndens beslutsärenden
4 Reviderad budget 2020 på grund av tillskott av statliga medel
5 Budget 2021
6 Verksamhetsplan 2021
7 Internkontrollplan 2021