Start Hjälp Åter
Regionstyrelsens arbetsutskott 2020-10-19
Dagordning
  Regionstyrelsens arbetsutskott_2020-10-19_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Beslut om deltagande på distans
2 Information
Arbetsutskottets fördelningsärenden
3 Fördelning av motioner
Arbetsutskottets beslutsärenden
4 Svar på remiss från Socialdepartementet - Struktur och investering i hälso- och sjukvården
Regionstyrelsens beslutsärenden
5 Verksamhetsplan 2021 Regionstyrelsen
6 Övertagande av bankgaranti
Regionfullmäktiges beslutsärenden
7 Justerad regionplan med budget 2021 och finansplan 2021-2023
8 Revidering föreskrifter och direktiv finansfunktion
9 Borgen Dalatrafik avslutas
10 Finansieringsmodell Regionservice
11 Ny tandvårdstaxa för Folktandvården Dalarna 2021
12 Ersättningsnivåer Avtal Hälsoval Dalarna 2021
13 Avtal om samverkan i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion från den 1 januari 2021 och tillsvidare
14 Revidering av Regionstyrelsens reglemente
15 Svar på motion från Maja Gilbert Westholm (V): Förhindra gräddfiler i vården!
16 Svar på motion från Maja Gilbert Westholm (V): Inför papperstidningen 1177 Vårdguiden i Dalarna
17 Svar på motion från Maja Gilbert Westholm (V) och Matts Hammarqvist (V): Minska köttkonsumtionen i regionens verksamheter med 25 procent